جمعه 23 آذر 1397
  اوقات شرعی
 
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


کلاس جبرانی دکتر نیکوفر
کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی (دکتر نیکوفر ) سه شنبه 27/9/97 ساعت 10-8 برگزار خواهد شد. کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی2 (دکتر نیکوفر ) چهار شنبه 28/9/97 ساعت 15-13 برگزار خواهد شد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
کلاس جبرانی (دکتر نیکوفر)
کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی (دکتر نیکوفر ) سه شنبه 27/9/97 ساعت 10-8 برگزار خواهد شد. کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی2 (دکتر نیکوفر ) چهار شنبه 28/9/97 ساعت 15-13 برگزار خواهد شد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم مبانی ماتریس ها وجبرخطی از4فصل اول یک شنبه 25آذر درساعت 15 کلاس 217 برگزارمیگردد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
کلاس جبرانی دکترنادری
کلاس جبرانی آمارواحتمال مهندسی رشته برق ساعت 11-8 روزیک شنبه 25آذربرگزازمیگردد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
امتحان میان ترم درس شناخت صنایع دستی (رشته مدیریت جهانگردی ) دکتر پناه زاده
امتحان میان ترم درس شناخت صنایع دستی (رشته مدیریت جهانگردی ) دکتر پناه زاده روز یکشنبه مورخه 97/9/25 ساعت 12:00 برگزار خواهد شد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
امتحان میان ترم درس متون حقوقی 4 (رشته حقوق) استاد علیاری
امتحان میان ترم درس متون حقوقی 4 (رشته حقوق) استاد علیاری روز چهارشنبه مورخه 97/9/28 ساعت 13:00 از دروس 35-34 برگزار خواهد شد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
امتحان میان ترم درس متون حقوقی 3 (رشته حقوق) استاد علیاری تبریزی
امتحان میان ترم درس متون حقوقی 3 (رشته حقوق) استاد علیاری تبریزی روز یکشنبه مورخه 97/9/25 ساعت 17/30 از دروس 38-37 برگزار می گردد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
آگهی-کشاورزی علوم وصنایع غذایی
امتحان میان ترم صنایع گوشت وشیلات روزسه شنبه مورخ 97/9/27 برگزارخواهدشد.
پنجشنبه 22 آذر 1397
امتحان میان ترم درس اقتصاد مدیریت دکتر حسین زاده (رشته علوم اقتصادی)
امتحان میان ترم درس اقتصاد مدیریت دکتر حسین زاده (رشته علوم اقتصادی) روز شنبه مورخه 97/9/24 ساعت 10:00 برگزار می گردد.
چهارشنبه 21 آذر 1397
امتحان میان ترم رشته تاریخ (استاد دکتر نیک نفس)
امتحان میان ترم درس تاریخ ایلامی ها (آقای نیک نفس) چهارشنبه 28/9/97 از اول کتاب تا صفحه 150 ب برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 21 آذر 1397
1234567891011121314151617181920...