سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
  اوقات شرعی
 
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


قابل توجه دانشجویان مهندسی متالورژی
امتحان میان ترم درس فیزیک جامدات (دکتر اسلامی) در مورخه 97/2/17 ساعت 16-14 برگزار می گردد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
فنی ومهندسی
امتحانات میانترم مهندسی فناوری اطلاعات 1 آقای امیری درتاریخ 97/3/10ساعت 4کلاس 216 ازفصول 5و6و7و8 و مهندسی فناوری اطلاعات 2 درتاریخ 97/2/10 ساعت 6 ازفصول 12و13و14 برگزارمیگردد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
قابل توجه دانشجویان زیست شناسی
امتحان میان ترم درس فیزیک (دکتر اسلامی) در مورخه 97/2/10 ساعت 20-18 از فصول تدریس شده برگزار می گردد
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
آگهی-فیزیک
امتحان میان ترم درس مکانیک آماری درتاریخ 97/2/17 راس ساعت 14 ازفصلهای 1و2و3 درکلاس 203 برگزارخواهدشد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
آگهی-فیزیک
امتحان میان ترم درس الکترونیک 1 درتاریخ 97/2/24 راس ساعت 16 از3 فصل وامتحان میان ترم درس فیزیک هسته ای 1 درتاریخ 97/2/17 راس ساعت 14 ازفصول تدریس شده برگزارخواهدشد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
آگهی-ارشدفیزیک
امتحان میان ترم درس مکانیک آماری پیشرفته ومکانیک کلاسیک درتاریخ 97/2/17 راس ساعت 14 برگزارخواهدشد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
آگهی-تربیت بدنی
امتحان میان ترم درس آنتروپومتری حرکتی رشته تربیت بدنی روزیکشنبه 97/2/9 راس ساعت 16 درکلاس 207 ازفصلهای 3و4و5 برگزارخواهدشد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
آگهی-صنایع-پروژه-اجرایی
امتحان میان ترم درس سیستم های اطلاعات ومدیریت آقای سپهر ی روزیکشنبه 97/2/23 راس ساعت 18 درکلاس 211 برگزارخواهدشد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
آگهی-کشاورزی
کلاس درس آزمایشگاه کنترل وگواهی بذر(آقای خوشوقتی) روزهای دوشنبه ازساعت 18-16 برگزارخواهدشد.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
اطلاعیه
اطلاعیه ی مهم
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397
1234567891011121314151617181920...