جمعه 8 ارديبهشت 1396
  اوقات شرعی
 
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


امتحان میان ترم رشته تربیت بدنی
امتحان میان ترم فیزیولوژی انسان رشته تربیت بدنی(آقای آزادی)سه شنبه12/2/96 ساعت16 برگزار خواهد شد
پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396
کلاس جبرانی
کلاس جبرانی درس زبان تخصصی اقتصاد استاد فراش زاده روز شنبه مورخ 96/2/9 ساع 8-12 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس ارزیابی طرح های اقتصادی استاد فراش زاده روز یکشنبه مورخه 96/2/10 ساعت 10 تا ابتدای فصل 6 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس اقتصاد کشاورزی خانم فراش زاده روز دوشنبه مورخه 96/2/11 از اول کتاب تا اول فصل 7 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استاد فراش زاده روز دوشنبه مورخه 96/2/18 ساعت 10 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس نظام اقتصادی صدر اسلام خانم فراش زاده روز دوشنبه مورخه 96/2/25 از پنج فصل اول برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
اطلاعیه میان ترم درس محاسبات عددی استاد میرزاجانی
میان ترم درس محاسبات عددی استاد میرزاجانی در مورخ های 96/2/26 و 96/2/28 هر کلاس در تایم خودش برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
کلاس جبرانی
کلاس جبرانی درس آمار واحتمال روز چهارشنبه مورخه 96/2/6 ساعت 10-12و14-16 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
اطلاعیه درس جنین شناسی استاد غفاری
امتحان میان ترم درس آزمایشگاه جنین شناسی در مورخ 96/2/27 روز چهارشنبه از ساعت 10 - 8 به صورت کتبی و شفاهی در محل آزمایشگاه برگزار خواهد شد. کلاس جبرانی تئوری جنین شناسی در مورخ 96/2/20 از ساعت 12 - 10 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس اصول حسابداری 3 استاد بلوری روز شنبه مورخه 96/2/16 ساعت 14 بصورت تشریحی فصلهای 4و5و6و7 برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
1234567891011121314151617181920...