شنبه 2 شهريور 1398
 آخرین اخبار
آرشیو آرشیو
 
 
 
  ریاست
چکیده رزومه علمی و اجرائینام: داود

 

نام خانوادگی: فضلی       


 

اخذ مدارک و سابقه تدریس:

 

فعالیت‌های پیام‌نوری:

مقالات چاپ شده در مجلات:

 

طرح‌های پژوهشی:

پایان نامه های دانشجویی :

 

اخذ رتبه ها و جوایز علمی :