پنجشنبه 26 مرداد 1396
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز در سال 95

مهندسی خودرو

زمین شناسی

مهندسی عمران

علوم سیاسی

 

علوم تربیتی

 

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال دوم 96-95

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی


 


مهندسی برق

 

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

جغرافیا و ژئومورفولوژی


 


ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضی و کاربردها

 

الهیات

آشنایی با دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

کارشناسی آمار-


ادبیات فارسی 1

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

حسابداری

 فارسی عمومی

مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

علوم کامپیوتر

مدیریت دولتی

گروه معارف 

مهندسی مکانیک

طراحی فرش


زیست1

مدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشی


دکترای ریاضی

مدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمرریاضی

مدیریت بازرگانی

 

علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
 تربیت بدنی

 

مهندسی رباتیک
روانشناسی

 

رشته تاریخ 


مهندسی راه آهن


مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 

علوم اجتماعی و ارتباطات

 

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

         علم اطلاعات و دانش شناسی  

 

 

 

 

روانشناسی عمومی

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال دوم 96-95

علوم پایه

شیمی

ریاضی