سه شنبه 26 شهريور 1398
  آشنایی کلی با دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور تا آخر سال 65 با عنوان دانشگاه علامه طباطبایی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی تهران واقع در خیابان کریم خان فعالیت می کرد.

از اوایل سال 66 از دانشگاه علامه طباطبایی جدا شد وتحت عنوان دانشگاه پیام نور که همان سازمان مرکزی کنونی است به فعالیت خود ادامه داد.مدیریت وقت در سال 66 آقای دکتر اکبر فریار از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.در سال 68 جمشید فراذین مسئولیت سرپرستی مرکز تبریز را عهده دار شدند.

پس از ایشان در سال 70 مسئولیت سرپرستی مرکز تبریز به عهده مرحوم زنده یاد علی تیزفهم بود که ایشان در حین انجام وظیفه در راه اسلام آباد غرب در حالی که مسئولیت نظارت امتحانات منطقه غرب را برعهده داشتند به رحمت حق پیوستند.

در سال 72 مسئولیت مرکز با پیشنهاد مرحوم تیزفهم به دکتر مهدی صحت خواه که در آن زمان مربی تمام وقت رشته ریاضی بودند سپرده شد.
در سال 75 ریاست عالیه دانشگاه دکتر حسن صادقی شجاع مسئولیت مرکز تبریز را به دکتر تقی زاده دانشیار رشته شیمی دانشگاه تبریز واگذار نمود
در سال 78 مهندس محمدعلی بانان خجسته مربی تمام وقت رشته ساخت وتولید دانشگاه تبریز مسئولیت اداره مرکز تبریز را برعهده گرفت.
درسال 84 رسالت مدیریت مرکز به آقای دکتر بخشعلی معصومی مربی تمام وقت رشته شیمی مرکز خوی واگذار گردید وبعد از آن محمد تقی علوی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تبریز مسئوليت اداره مركز تبريز را برعهده گرفت.
در سال  90  دكتر بهزاد حاج عليلو  دانشيار رشته زمين شناسي عهده دار اين مسئوليت بودند و بعد ایشان  دكتر علي عباديان استاد تمام وقت رشته رياضي  به فعاليت خود تا سال 92 ادامه دادند .هم اکنون دکتر مجید واحدی سرپرست دانشگاه پیام نوراستان آذر بایجان شرقی هستند که در این مدت، مدتی دکتر مجتبی عباسیان و مدتی نیز دکتر فخری به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز تبریز فعالیت می کردند .از آذرماه 93 دکتر بهزاد حاج علیلو عهده دار این سمت می باشند .

درحال حاضر (سال 93) دانشگاه پیام نور 33 نفر عضو هیئت علمی وبه تعداد 80 نفر کارمند که از این تعداد 74 نفر به صورت رسمی
پیمانی وقراردادی وبقیه به صورت نیروهای شرکتی می باشند.دانشگاه پیام نور تبریز تقریبا دارای 15000 دانشجو می باشد وتعداد اساتید 300 نفر می باشد.

 

لیست رشته های موجود در دانشگاه