شنبه 2 شهريور 1398
  فرم ها
آخرین بروز رسانی : 95/04/11

فرم های مورد نیاز

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

 مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان عزیز

فرم صدور کارت دانشجویی المثنی

راهنمای نگارش رساله دکتری و پایان نامه ارشد 95

فرم تسویه حساب کارشناسی

فرم 6و7 تایید استاد راهنما و مشاور برای دفاع

 فرم تسویه حساب انصراف از تحصیل

فرم انتخاب استاد راهنما رشته ریاضی

 فرم لغو مهمان دائم

فرم تائید اصلاح و مجوز صحافی

فرم کارآموزی

فرم پیشنهاد پایان نامه پروپزال ارشد

 

فرم تسویه حساب ارشد و دکتری

 

مدارک لازم جهت تسویه حساب

 فرم انتخاب استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
  فرم تقاضای شرکت در آزمون جامع
  گزارش سه ماهه پیشرفت پایان نامه
 فرم تایید عنوان پایان نامه / رساله
  گواهی اعلام کفایت و تایید رساله دکتری
 گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ 2 نمره 
 گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع
  منشور و تایید اصالت و مجوز بهره برداری