شنبه 2 شهريور 1398
 مطالب
در نتیجه پیگیری و هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئول خدمات رفاهی دانشگاه با برخی از اماکن تفریحی و ورزشی ، امکان بهره مندی از تخفیف مراکز مندرج در جدول پیوستی میسر گردید.
يکشنبه سیزدهم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 2053
آرشیو آرشیو