سه شنبه 8 فروردين 1396
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز در سال 95

مهندسی خودرو

زمین شناسی

مهندسی عمران

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال دوم 96-95

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی

علوم سیاسی


مهندسی برق

 

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

جغرافیا و ژئومورفولوژیارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضی و کاربردها

 

الهیات

آشنایی با دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

کارشناسی آمار-


ادبیات فارسی 1

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

حسابداری

 فارسی عمومی

مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

علوم کامپیوتر

مدیریت دولتی

گروه معارف 

مهندسی مکانیک

طراحی فرش


زیست1

مدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشی


دکترای ریاضی

مدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر
مدیریت بازرگانی

 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی

 

مهندسی رباتیک
روانشناسی

 
علوم تربیتی

رشته تاریخ 

مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 

علوم اجتماعی و ارتباطات

 

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

     علم اطلاعات و دانش شناسی 

 

 

 

 

مدیریت آموزشی

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 96-95

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی - انرژی

فیزیک

ادبیات فارسی

 

زمین شناسی

آموزش زبان

 

زیست شناسی

علوم تربیتی مدیریت آموزشی

 

ریاضی

اقتصاد اسلامی

 

آمار

فلسفه و کلام

 

شیمی

روانشناسی تربیتی

 

 

روانشناسی عمومی

 

 

 ادبیات تطبیقی

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال دوم 96-95

علوم پایه

شیمی

ریاضی