چهارشنبه 2 اسفند 1396
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز

ریاضی و کاربردها

ریاضی

زمین شناسی

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال دوم 97-96

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مهندسی برق

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ


مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

الهیات

ارزشهای دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

آمار

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

حسابداری

کارآفرینی

مهندسی متالورژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

علوم کامپیوتر


 

طراحی فرش


ریاضی

مهندسی صنایع

نقاشی


زمین شناسی


 

مهندسی پلیمر
مدیریت ها

 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی وعلوم ورشی

گروه معارف 

مهندسی رباتیک
روانشناسی

 

مهندسی خودرو
علوم تربیتی ومشاوره

 

مهندسی مکانیک
     علوم اجتماعي وتعاون ورفاه
 
     علوم ارتباطات وپژوهشگری
 
مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 

 

 

 

جغرافیا 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال دوم 97-96

علوم پایه

شیمی

ریاضی