جمعه 24 آذر 1396
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز

ریاضی و کاربردها

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال اول 97-96

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مهندسی برق

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ


مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

الهیات

ارزشهای دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

آمار

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

زمین شناسی

حسابداری

کارآفرینی

مهندسی متالورژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

علوم کامپیوتر

مدیریت دولتی

 

مهندسی مکانیک

طراحی فرش


ریاضی

مدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشیمدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر
مدیریت بازرگانی

 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی

گروه معارف 

مهندسی رباتیک
روانشناسی

 

مهندسی خودرو
علوم تربیتی

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 

علوم اجتماعی

 

 

 

 

جغرافیا 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال اول 97-96

علوم پایه

شیمی

ریاضی