دوشنبه 28 خرداد 1397
 اساتید
نام استاد : رباب حلمبرانی حقی
گروه آموزشی : علوم پایه
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
شروع به خدمت : 1390/11/1
تحصیلات : دکترا
رشته تحصیلی : ریاضی
محل تحصیل : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ تولد :
خط داخلی : 35492302
تلفن :
فاکس :
موبایل :
ایمیل :
یادداشت :

 
جهت دانلود فایل مقاله بر روی نام مقاله مورد نظر کلیک کنید.