سه شنبه 26 شهريور 1398
  سامانه ثبت درخواست وام دانشجویی
قابل توجه دانشجویان محترم
قبل از اقدام به درخواست وامها( شهریه صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی وعتبات) کلیه شرایط و ضوابط ،زمان ثبت نام ومدارک مورد نیاز را بدقت مطالعه بفرمایید.
*********
 اطلاعيه(1)
  وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98بشرح ذیل اعلام می گردد:
دانلود شرایط وفرمهای مربوطه وام شهریه

*******
 اطلاعيه(2)
  وام بانک انصار
بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام بانک انصاردر نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98بشرح ذیل اعلام می گردد:
 دانلود شرایط وشیوه نامه


 اطلاعيه(3)
  وام بانک قرض الحسنه مهر ایران
بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام بانک قرض الحسنه مهر ایراندر نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98بشرح ذیل اعلام می گردد:
دانلود شرایط وشیوه نامه
 

*******
اطلاعيه(4)
اطلاعیه  وام عتبات صندوق رفاه دانشجویان

**********