چهارشنبه 4 اسفند 1395
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عدم برگزاری کلاسهای آزمایشگاه فیزیک2
کلاسهای آزمایشگاه فیزیک2 خانم دکتر اسلامی چهارشنبه4/12/95 برگزار نخواهدشد.
تعداد بازدید: 5
شنبه 30 بهمن 1395
اطلاعیه (قابل توجه دانشجویان مربوطه که آزمایشگاه مکانیک خاک را در ترم پیش برداشته بودند)
جهت اطلاع و دریافت برنامه زمانی و گروهبندی آزمایشگاه مکانیک خاک کلیک کنید...
تعداد بازدید: 49
سه شنبه 5 بهمن 1395
اطلاعیه (قابل توجه دانشجویان مربوطه)
جهت اطلاع از گروه بندی ،برنامه برگزاری ، زمان و مکان برگزاری آزمایشگاه های مقاومت مصالح ، بتن ، انجماد فلزات ، عملیات حرارتی ، متالوژی و جوشکاری، هیدرولیک و پنوماتیک ، کارگاه اتوماتیک،ریخته گری ،مصالح ، عملیات و عملیات واحد کلیک کنید...
تعداد بازدید: 96
پنجشنبه 30 دي 1395
آگهی-آزمایشگاه شیمی
امتحان عملی آزمایشگاه شیمی 1 دکترسرایی صنایع غذایی وپلیمر روزیکشنبه 95/11/3 راس ساعت 10 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 599
يکشنبه 26 دي 1395
استاد خانم موسی نژاد
امتحان میان ترم درس روش های تغییر و اصلاح رفتار کودکان استاد خانم موسی نژاد روز دوشنبه تاریخ 1395/9/29 ساعت 15 از 7 فصل اول کتاب برگزار خواهد شد .
تعداد بازدید: 21
دوشنبه 22 آذر 1395
آخرین جلسه استاد آقای قویدل
آخرین جلسه کلاس درس کار تحقیقی 1 و 2 استاد آقای قویدل جهت ارائه کار تحقیقی روز دوشنبه تاریخ 1395/9/29 ساعت 12 برگزار خواهد شد .
تعداد بازدید: 28
شنبه 20 آذر 1395
امتحان میان ترم رشته فیزیک
امتحان میان ترم امواج (دکترمیلانچیان)پنجشنبه18/9/95 ساعت30/8ازاول کتاب تاآخرفصل4برگزار خواهدشد امتحان میان ترم لیزر(دکترمیلانچیان)پنجشنبه25/9/95 ساعت13ازاول کتاب تاآخرفصل3برگزار خواهدشد
تعداد بازدید: 29
پنجشنبه 11 آذر 1395
آگهی -آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه شیمی 1رشته شیمی خانم معصومی روزپنج شنبه 95/9/11 ازساعت 10-8 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 41
يکشنبه 7 آذر 1395
آگهی-مهندسی شیمی
دانشجویانی که درس آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی وآزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی راانتخاب کرده اند روزپنج شنبه 95/9/18 راس ساعت 8 درآزمایشگاه زیست حضوریابند.
تعداد بازدید: 40
چهارشنبه 3 آذر 1395
آگهی-کلیه رشته ها
کلاسهای درس آزمایشگاههای شیمی(آزمایشگاه شیمی عمومی وشیمی افزاری )روزسه شنبه 95/9/9 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 33
سه شنبه 2 آذر 1395
12345