جمعه 4 خرداد 1397
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آزمایشگاه
کلاسهای آزمایشگاه فیزیک 1خانم دکتراسلامی روزسه شنبه 11اردیبهشت تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 16
شنبه 8 ارديبهشت 1397
آگهی-تربیت بدنی وعلوم ورزشی
کلاسهای درس عملی ژیمناستیک (باشمال)ازتاریخ 97/2/1 لغایت 97/7/7 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 19
شنبه 1 ارديبهشت 1397
امتحان میان ترم
امتحان میانترم درس تاریخ فرهنگ 2 آقای حسین پور روز دوشنبه مورخ 97/3/7 ساعت 10 تا صحفه 80کلاس 106 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 21
چهارشنبه 29 فروردين 1397
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
کلاس جبرانی حقوق جزای عمومی 1(خانم رسولی ) سه شنبه 97/2/4 ساعت20-18 برگزار خواهدشد .جلسه مورخه 97/2/5 برگزار نخواهدشد.
تعداد بازدید: 17
پنجشنبه 23 فروردين 1397
آزمایشگاه فیزیک پایه 2
قابل توجه دانشجویان رشته های شیمی -کامپیوتر وکشاورزی کلاس های آزمایشگاه فیزیک پایه 2 (خانم محمدی)سه شنبه 96/12/22 برگزار نخواهدشد
تعداد بازدید: 48
دوشنبه 21 اسفند 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس حسابرسی و حسابرسی1 استاد بلوری کلیه رشته ها روز شنبه 96/12/19 ساعت 11/30 ازفصل اول تا ششم به صورت تستی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 48
چهارشنبه 9 اسفند 1396
عدم برگزاری کلاس
قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی کلاسهای خانم صفرپور پنجشنبه مورخه 96/12/26 برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 56
چهارشنبه 25 بهمن 1396
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز تبریز
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.
تعداد بازدید: 293
پنجشنبه 28 دي 1396
اعلام برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز خانه کارگر تبریز
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز خانه کارگر تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.
تعداد بازدید: 204
چهارشنبه 20 دي 1396
امتحان آزمایشگاه فیزیک
کلیه امتحانات آزمایشگاههای فیزیک پایه 1 و2 از مورخه 26 تا 29 آذر در تایم کلاسی هر نفر به صورت عملی برگزار خواهد شد برای کسانیکه در امتحان غیبت کنند در سایت غیبت درج خواهد شد وبه هیچ وجه نمره داده نخواهد شد
تعداد بازدید: 134
شنبه 25 آذر 1396
123456789