سه شنبه 8 فروردين 1396
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آگهی آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی - آزمایشگاه زیست انگلها- آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی (شیمی صنایع غذایی)
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی - آزمایشگاه زیست انگلها- آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی (شیمی صنایع غذایی) در روز دوشنبه 14 فروردین 96 تشکیل نمی شود.
تعداد بازدید: 10
يکشنبه 22 اسفند 1395
اطلاعیه عدم برگزاری کلاس
کلاسهاای آقای شهرام مقدم (رشته شیمی وپلیمر)تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 13
پنجشنبه 19 اسفند 1395
امتحان میانترم
امتحان میانترم طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری رشته شهرسازی استاد محمدی 23/12/95 تا آخر فصل3 وسوالات تشریحی وفایل پاور پوینت برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 12
سه شنبه 17 اسفند 1395
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس حقوق و قوانین شهری رشته شهرسازی استاد محمدی مورخه28/1/96تاآخر فصل 5 وسوال تشریحی برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 16
سه شنبه 17 اسفند 1395
عدم برگزاری
کلاس بیان معماری رشته معماری خانم ملکی پنجشنبه مورخ19/12/95 برگزار نخواهد
تعداد بازدید: 16
سه شنبه 17 اسفند 1395
امتحان میانترم
امتحان میانترم در اخلاق حرف ای در مدیریت با رویکرد اسلامی رشته مدیریت دولتی استاد مشاهیر ساعت18 دوشنبه مورخه 23/12//95 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 16
سه شنبه 17 اسفند 1395
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی استاد محمدی روز دوشنبه مورخه23/12/95 ساعت 12 صحفه 160 آخر فصل 4 وسوال تشریحی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 15
دوشنبه 16 اسفند 1395
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس اوقات فراغت رشته مدیریت جهانگردی استاد محمدی روز دوشنبه مورخه 23/12/95 ساعت 12 تا صحفه 108 آخر فصل 4 وسوال تشریحی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 14
دوشنبه 16 اسفند 1395
عدم برگزاری
کلاس مالیه عمومی دکتر جانی روز دوشنبه صبح مورخه 95/12/16برگزار نخواهد شد وجبرانی آن درس روز چهارشنبه 95/12/18 ساعت 8-12 برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 14
يکشنبه 15 اسفند 1395
عدم تشکیل کلاس
کلاس اقتصاد خرد آقای جانی در مورخه 95/12/15 ساعت 16-18 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی روز چهارشنبه95/12/18 ساعت 12-14 تشکیل خواهد شد.
تعداد بازدید: 12
يکشنبه 15 اسفند 1395
1234567