يکشنبه 4 تير 1396
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


کلاسهای جبرانی میانترم آقای حیدرزاده
کلاس جبرانی الکترونیک 2 سه شنبه 19 اردیبهشت ساعت 10 امتحان میانترم الکترونیک 2 پنج شنبه 21اردیبهشت ساعت10
تعداد بازدید: 19
شنبه 16 ارديبهشت 1396
معماری کامپیوتر
امتحان میانترم درس معماری کامپیوتر منبع موریس مانوروزسه شنبه 26اردیبهشت ساعت12کلاس 211برگزارمیگردد.
تعداد بازدید: 20
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396
مهندسی برق
کلاس جبرانی درس مدارهای الکتریکی 1رشته مهندسی برق باهماهنگی اتاق اساتیدساعت14-12روز چهارشنبه 27اردیبهشت برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 19
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396
عدم برگزاری رس کارگاه ورق کاری و جوشکاری ساعت 10-8/5
و کارگاه عمومی 1 ساعت 12-10/5
کارگاه فنی مهندسی
روز یکشنبه 3/2/96
درس کارگاه ورق کاری و جوشکاری ساعت 10-8/5 و کارگاه عمومی 1 ساعت 12-10/5 کارگاه فنی مهندسی روز یکشنبه 3/2/96 تشکیل نخواهد شد
تعداد بازدید: 30
شنبه 2 ارديبهشت 1396
امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
رشته: علوم اجتماعی و ارتباطات
امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی رشته: علوم اجتماعی و ارتباطات استاد : آقای مختاری تاریخ برگزاری: روز پنجشنبه 21/2/96 ساعت:20-18
تعداد بازدید: 26
پنجشنبه 31 فروردين 1396
امتحان میان ترم درس مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در دبستان
امتحان میان ترم درس مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در دبستان رشته: پیش دبستانی تاریخ برگزاری:96/2/22 توضیحات: امتحان نصف کتاب استاد : خانم یوسف زاده
تعداد بازدید: 24
شنبه 19 فروردين 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس تجارت بین الملل استاد دکتر تمیزی رشته اقتصاد روز شنبه مورخه 96/2/9 ساعت 16الی18 از فصل 1الی 5 برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 32
دوشنبه 14 فروردين 1396
آگهی آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی - آزمایشگاه زیست انگلها- آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی (شیمی صنایع غذایی)
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی - آزمایشگاه زیست انگلها- آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی (شیمی صنایع غذایی) در روز دوشنبه 14 فروردین 96 تشکیل نمی شود.
تعداد بازدید: 34
يکشنبه 22 اسفند 1395
اطلاعیه عدم برگزاری کلاس
کلاسهاای آقای شهرام مقدم (رشته شیمی وپلیمر)تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 39
پنجشنبه 19 اسفند 1395
امتحان میانترم
امتحان میانترم طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری رشته شهرسازی استاد محمدی 23/12/95 تا آخر فصل3 وسوالات تشریحی وفایل پاور پوینت برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 37
سه شنبه 17 اسفند 1395
1234567