سه شنبه 28 خرداد 1398
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


امتحان میانترم
امتحان میانترم نظریه گراف وکاربردهای آن کلیه رشته ها درساعت 13 روزشنبه 97/9/3 درکلاس 201 برگزارمیگردد.
تعداد بازدید: 81
پنجشنبه 1 آذر 1397
آزمایشگاه
کلاسهای آزمایشگاه فیزیک 1خانم دکتراسلامی روزسه شنبه 11اردیبهشت تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 171
شنبه 8 ارديبهشت 1397
آگهی-تربیت بدنی وعلوم ورزشی
کلاسهای درس عملی ژیمناستیک (باشمال)ازتاریخ 97/2/1 لغایت 97/7/7 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 168
شنبه 1 ارديبهشت 1397
امتحان میان ترم
امتحان میانترم درس تاریخ فرهنگ 2 آقای حسین پور روز دوشنبه مورخ 97/3/7 ساعت 10 تا صحفه 80کلاس 106 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 164
چهارشنبه 29 فروردين 1397
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
کلاس جبرانی حقوق جزای عمومی 1(خانم رسولی ) سه شنبه 97/2/4 ساعت20-18 برگزار خواهدشد .جلسه مورخه 97/2/5 برگزار نخواهدشد.
تعداد بازدید: 151
پنجشنبه 23 فروردين 1397
آزمایشگاه فیزیک پایه 2
قابل توجه دانشجویان رشته های شیمی -کامپیوتر وکشاورزی کلاس های آزمایشگاه فیزیک پایه 2 (خانم محمدی)سه شنبه 96/12/22 برگزار نخواهدشد
تعداد بازدید: 187
دوشنبه 21 اسفند 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس حسابرسی و حسابرسی1 استاد بلوری کلیه رشته ها روز شنبه 96/12/19 ساعت 11/30 ازفصل اول تا ششم به صورت تستی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 159
چهارشنبه 9 اسفند 1396
عدم برگزاری کلاس
قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی کلاسهای خانم صفرپور پنجشنبه مورخه 96/12/26 برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 188
چهارشنبه 25 بهمن 1396
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز تبریز
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.
تعداد بازدید: 604
پنجشنبه 28 دي 1396
اعلام برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز خانه کارگر تبریز
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز خانه کارگر تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.
تعداد بازدید: 438
چهارشنبه 20 دي 1396
123456789