يکشنبه 5 فروردين 1397
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آزمایشگاه فیزیک پایه 2
قابل توجه دانشجویان رشته های شیمی -کامپیوتر وکشاورزی کلاس های آزمایشگاه فیزیک پایه 2 (خانم محمدی)سه شنبه 96/12/22 برگزار نخواهدشد
تعداد بازدید: 18
دوشنبه 21 اسفند 1396
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس حسابرسی و حسابرسی1 استاد بلوری کلیه رشته ها روز شنبه 96/12/19 ساعت 11/30 ازفصل اول تا ششم به صورت تستی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 27
چهارشنبه 9 اسفند 1396
عدم برگزاری کلاس
قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی کلاسهای خانم صفرپور پنجشنبه مورخه 96/12/26 برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 32
چهارشنبه 25 بهمن 1396
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز تبریز
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.
تعداد بازدید: 240
پنجشنبه 28 دي 1396
اعلام برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز خانه کارگر تبریز
برنامه زمانبندی آزمایشگاهها و کارگاههای قابل اجرا در مرکز خانه کارگر تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.
تعداد بازدید: 164
چهارشنبه 20 دي 1396
امتحان آزمایشگاه فیزیک
کلیه امتحانات آزمایشگاههای فیزیک پایه 1 و2 از مورخه 26 تا 29 آذر در تایم کلاسی هر نفر به صورت عملی برگزار خواهد شد برای کسانیکه در امتحان غیبت کنند در سایت غیبت درج خواهد شد وبه هیچ وجه نمره داده نخواهد شد
تعداد بازدید: 94
شنبه 25 آذر 1396
امتحان میانترم درس حقوق جزای عمومی 2
استاد : دکتر فرشی رشته:حقوق
زمان: شنبه 4/9/96 ساعت: 16
مکان :باهماهنگی اتاق اساتید
توضیحات: اول کتاب تا صفحه 146
امتحان میانترم درس حقوق جزای عمومی 2 استاد : دکتر فرشی رشته:حقوق زمان: شنبه 4/9/96 ساعت: 16 مکان :باهماهنگی اتاق اساتید توضیحات: اول کتاب تا صفحه 146
تعداد بازدید: 77
چهارشنبه 1 آذر 1396
عدم برگزاری کلاس آزمایشگاه فیزیک
کلاسهای آزمایشگاه فیزیک پایه 2(خانم محمدی) دوشنبه6/9/96 برگزار نخواهدشد.
تعداد بازدید: 72
سه شنبه 30 آبان 1396
اطلاعیه تعطیلی آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 دکتر فضلی مورخ 96/8/20 روز شنبه برگزار نمی گردد.
تعداد بازدید: 93
سه شنبه 16 آبان 1396
عدم برگزاری کلاس
کلاس آمارتوصیفی=آماروریاضی درعلوم ورزشی (آقای دیوباد )دوشنبه 15/8/96 برگزار نخواهدشد.
تعداد بازدید: 92
يکشنبه 14 آبان 1396
123456789