پنجشنبه 1 فروردين 1398
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


اطلاعیه دروس دکتر جلیلی
امتحان میان ترم درس نظریه های یادگیری رشته روانشناسی تربیتی در مورخ 98/2/28 ساعت 14 از دو سوم کتاب می باشد. امتحان میان ترم درس نظریه و روش های آموزش رشته روانشناسی در مورخ 98/2/28 ساعت 13 تا آخر فصل 15 (دو سوم کتاب) برگزار می گردد.
تعداد بازدید: 4
پنجشنبه 23 اسفند 1397
آگهی-ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک پیشرفته درتاریخ 97/9/20 از5 فصل اول کتاب برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 47
دوشنبه 12 آذر 1397
اطلاعیه امتحان میان ترم دروس استاد جلیلی
امتحان میان ترم درس نظریه های آموزش در مورخ 97/9/24 ساعت 13 از دو سوم کتاب برگزار می گردد. امتحان میان ترم درس نظریه های یادگیری در مورخ 97/9/24 ساعت 14 از دو سوم کتاب برگزار می گردد.
تعداد بازدید: 48
چهارشنبه 7 آذر 1397
آگهی ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی تجزیه پیشرفته روزچهارشنبه 97/9/28 ازفصلهای 11و12و15و21و22 به صورت تستی وتشریحی برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 45
دوشنبه 5 آذر 1397
آگهی-ارشدشیمی
کلاس آقای دکترمعصومی روزچهارشنبه 97/8/30 برگزارنخواهدشد
تعداد بازدید: 44
سه شنبه 29 آبان 1397
اطلاعیه امتحان میان ترم درس مکاتب فلسفی و آرا تربیتی استاد اوجاقی
امتحان میان ترم درس مکاتب فلسفی و آرا تربیتی استاد اوجاقی در مورخ 97/9/7 روز چهارشنبه ساعت 12/30 در کلاس 215 برگزار می گردد.
تعداد بازدید: 58
دوشنبه 28 آبان 1397
ارشد آموزش زبان
امتحان میان ترم درس زبان شناسی در آموزش (دکتر حضرتی) در مورخه 12آذر ساعت 11 از فصلهای 11،12،13،14،15 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 73
دوشنبه 21 آبان 1397
کارشناسی ارشد ادبیات
امتحان میان ترم درس مطالعات بینا متنی (دکتر همتی) در مورخه 9 آذر ساعت 11 از نصف کتاب برگزار خواهد شد. امتحان میان ترم درس مبانی نظری و نظریه های ادبی (دکتر همتی) در مورخه 9آذر ساعت 11 از نصف کتاب برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 56
شنبه 19 آبان 1397
آگهی-ارشد
امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک آلی روزچهارشنبه 97/9/28 راس ساعت 8 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 56
يکشنبه 13 آبان 1397
آگهی-ارشدکشاورزی
کلاس درس بازاریابی واقتصادکشاورزی ازروزدوشنبه 97/8/14 راس ساعت 13 درکلاس 104 استاد(آقای یوسف زاده) برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 60
پنجشنبه 10 آبان 1397
12345678910111213141516171819