جمعه 24 آذر 1396
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آگهی -ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس موضوع خاص درشیمی آلی روزیکشنبه 96/9/26 راس ساعت 10 درکلاس 104 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 7
دوشنبه 20 آذر 1396
کلاس درس روانشناسي سلامت پيشرفته استاد:دکتر یوسف پور رشته: ارشد روانشناسی
در روز پنجشنبه مورخه 16/9/96
تشکیل نخواهد شد
کلاس درس روانشناسي سلامت پيشرفته استاد:دکتر یوسف پور رشته: ارشد روانشناسی در روز پنجشنبه مورخه 16/9/96 تشکیل نخواهد شد
تعداد بازدید: 11
سه شنبه 14 آذر 1396
امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی آموزشی
استاد: دکتر ژاله پور رشته: ارشد مدیریت کلاس: هماهنگی با اتاق اساتید زمان :جمعه 17/9/96 ساعت: 13
توضیحات : چهار فصل اول
امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی آموزشی استاد: دکتر ژاله پور رشته: ارشد مدیریت کلاس: هماهنگی با اتاق اساتید زمان :جمعه 17/9/96 ساعت: 13 توضیحات : چهار فصل اول
تعداد بازدید: 11
پنجشنبه 9 آذر 1396
آگهی-ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی هتروسیکل روزچهارشنبه 96/9/22 راس ساعت 10از4 فصل اول برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 11
يکشنبه 5 آذر 1396
اطلاعیه امتحان های میان ترم استاد حضرتی
امتحان میان ترم درس ساخت زبان فارسی در مورخ 96/9/13 روز دوشنبه ساعت 15 لز فصل 1 و 2 .......درس آواشناسی انگلیسی در مورخ 96/9/13 روز دوشنبه ساعت 17 از فصل 1 تا 4......مسائل زبان شناسی در مورخ 96/9/13 روز دوشنبه ساعت 13 از فصل های 1و4و6و7و8 .....آواشناسی آموزشی در مورخ 96/9/18 روز شنبه ساعت 10 از فصل های 1و2و3 برگزار می شوند.
تعداد بازدید: 8
يکشنبه 5 آذر 1396
آگهی-ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی تجزیه پیشرفته درتاریخ 96/9/22 راس ساعت 8 ازفصلهای 11و12و15و20 بصورت تستی وتشریحی برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 12
يکشنبه 5 آذر 1396
زمان برگزاری کلاس
کلاس روانشناسی عمومی پیشرفته (خانم درخشان) رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روزهای دوشنبه ساعت12 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 17
شنبه 27 آبان 1396
اطلاعیه تعطیلی کلاس های دکتر شعبانیان
کلیه کلاس های دکتر شعبانیان در روز شنبه مورخ 96/8/27 تشکیل نمی شوند.
تعداد بازدید: 16
پنجشنبه 25 آبان 1396
اطلاعیه تعطیلی کلاس های دکتر معین زاده
کلیه کلاس های دکتر معین زاده فردا پنجشنبه مورخ 96/8/25 تشکیل نمی شوند.
تعداد بازدید: 19
چهارشنبه 24 آبان 1396
اطلاعیه کلاس جبرانی دکتر نعمت تبریزی
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی می رساند: کلاس های جبرانی به تاریخ 96/7/25 در روز جمعه 96/8/19 طبق برنامه و روال همیشگی تشکیل خواهد شد.
تعداد بازدید: 18
شنبه 13 آبان 1396
123456789101112131415