چهارشنبه 4 اسفند 1395
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آگهی ارشد آموزش زبان
کلاسهای دکترفامیان روزپنجشنبه مورخ95/12/5 تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 3
دوشنبه 2 اسفند 1395
آگهی رشته ارشدزیست
کلاسهای خانم دکترعابدینی فردا چهارشنبه مورخ 95/11/27 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 9
سه شنبه 26 بهمن 1395
آگهی رشته ارشد آموزش زبان
کلاسهای دکتریوسفی روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 11
دوشنبه 18 بهمن 1395
آگهی رشته ارشدآموزش زبان
کلاسهای دکترخدادوست روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 12
دوشنبه 18 بهمن 1395
امتحان عملی رشته زمین شناسی
امتحان عملی سنگهای آذرین (خانم دکتر بدرزاده) یکشنبه 3/11/95 ساعت14-11 برگزار خواهدشد. امتحان عملی درس آشنایی باgis وسامانه اطلاعات جغرافیایی (دکترآقازاده)شنبه2/11/95 ساعت15-14 برگزار خواهدشد.
تعداد بازدید: 20
سه شنبه 28 دي 1395
حاج آقا نقدی
امتحان میان ترم درس تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته استاد حاج آقا نقدی رشته ارشد روان شناسی تربیتی روز پنج شنبه تاریخ 1395/9/25 ساعت 10/30 تا صفحه 63 کتاب برگزار خواهد شد .
تعداد بازدید: 33
شنبه 20 آذر 1395
امتحان میان ترم ارشد استاد دکتر ژاله پور
امتحان میان ترم درس نظارت و راهنمایی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد استاد خانم دکتر ژاله پور روز پنج شنبه تاریخ 25/9/1395 ساعت 13 از فصول 1و3 کتاب نظارت کلنیکی ترجمه دکتر بهرنگی و فصل 8 و 9 کتاب یادگیری برای تدریس در آموزش عالی ترجمه دکتر نوه ابراهیم بصورت تستی و یک سئوال تشریحی برگزار خواهد شد .
تعداد بازدید: 27
شنبه 20 آذر 1395
عدم برگزاری کلاس ارشداقتصاد
کلاسهای آقای دکتر میرزائی یکشنبه21/9/95 برگزار نخواهدشد
تعداد بازدید: 24
شنبه 20 آذر 1395
آگهی-ارشدشیمی
تحویل پروژه های میان ترم درس کریستالوگرافی تاتاریخ 95/9/23 خواهدبود.
تعداد بازدید: 27
چهارشنبه 17 آذر 1395
آگهی-ارشدشیمی
کلاس جبرانی درس شیمی فیزیک پیشرفته درتاریخ 95/9/24 راس ساعت 10/30 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 34
سه شنبه 16 آذر 1395
123456789