يکشنبه 27 آبان 1397
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


ارشد آموزش زبان
امتحان میان ترم درس زبان شناسی در آموزش (دکتر حضرتی) در مورخه 12آذر ساعت 11 از فصلهای 11،12،13،14،15 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 12
دوشنبه 21 آبان 1397
کارشناسی ارشد ادبیات
امتحان میان ترم درس مطالعات بینا متنی (دکتر همتی) در مورخه 9 آذر ساعت 11 از نصف کتاب برگزار خواهد شد. امتحان میان ترم درس مبانی نظری و نظریه های ادبی (دکتر همتی) در مورخه 9آذر ساعت 11 از نصف کتاب برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 10
شنبه 19 آبان 1397
آگهی-ارشد
امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک آلی روزچهارشنبه 97/9/28 راس ساعت 8 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 12
يکشنبه 13 آبان 1397
آگهی-ارشدکشاورزی
کلاس درس بازاریابی واقتصادکشاورزی ازروزدوشنبه 97/8/14 راس ساعت 13 درکلاس 104 استاد(آقای یوسف زاده) برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 15
پنجشنبه 10 آبان 1397
تعطیلی کلاس درس روش تحقیق دکتر رضایی
کلاس درس روش تحقیق دکتر رضایی چهارشنبه مورخ 8/2 ساعت 12 - 10 تشکیل نمیشود.
تعداد بازدید: 28
يکشنبه 29 مهر 1397
آگهی ارشدروانشناسی
کلاس خانم دکتریوسف پورروزپنج شنبه 97/7/19 برگزارنخواهدشد
تعداد بازدید: 32
دوشنبه 16 مهر 1397
آگهی-ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک پیشرفته درتاریخ 97/3/8 راس ساعت 8/30 از5 فصل اول برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 93
پنجشنبه 3 خرداد 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر ژاله پور روز دوشنبه مورخ 97/3/7 ساعت 16 تا آخر فصل 5 بصورت تستی و یک سوال تشریحی برگزارز خواهد شد
تعداد بازدید: 77
سه شنبه 1 خرداد 1397
اطلاعیه
کلاس رفع اشکال درس روش شناسی اقتصاد اسلامی ارشد اقتصاد دکتر تمیزی روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 12 با هماهنگی اتاق اساتید برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 73
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
اطلاعیه
کلاس رفع اشکال درس پول و بانکداری اسلامی ارشد اقتصاد دکتر تمیزی روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 12 با هماهنگی اتاق اساتید برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 72
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
123456789101112131415161718