سه شنبه 8 فروردين 1396
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عدم برگزاری کلاس دکتر معصومی
کلاس آقای دکتر معصومی که مطابق هماهنگی استاد برای روز چهارشنبه 2512/95 اعلام گردیده بود برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 20
سه شنبه 24 اسفند 1395
اطلاعیه کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی
کلاس خانم دکتر میرزاپور، درس روش تدریس تئوریها روز پنجشنبه 96/12/26 تشکیل نخواهد شد
تعداد بازدید: 14
سه شنبه 24 اسفند 1395
برگزاری کلاس های آقای دکتر تبریزی
کلاس های ترجمه انفرادی 1 و 2 آقای دکتر تبریزی مربوط به رشته های مترجمی زبان انگلیسی در روز سه شنبه مورخه 95/12/24 طبق برنامه اعلام شده ی قبلی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 13
دوشنبه 23 اسفند 1395
برگزاری کلاس های ارشد زبان انگلیسی
کلیه کلاس های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در روز های چهار شنبه و پنجشنبه مورخه های 25 و 12/26/ 95 طبق برنامه اعلام شده قبلی برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 13
دوشنبه 23 اسفند 1395
آگهی-ارشدشیمی
کلاس درس شیمی فیزیک پیشرفته خانم توحیدی فرقبل ازعید برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 18
دوشنبه 16 اسفند 1395
آگهی ارشد آموزش زبان
کلاسهای دکترفامیان روزپنجشنبه مورخ95/12/5 تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 23
دوشنبه 2 اسفند 1395
آگهی رشته ارشدزیست
کلاسهای خانم دکترعابدینی فردا چهارشنبه مورخ 95/11/27 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 26
سه شنبه 26 بهمن 1395
آگهی رشته ارشد آموزش زبان
کلاسهای دکتریوسفی روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 28
دوشنبه 18 بهمن 1395
آگهی رشته ارشدآموزش زبان
کلاسهای دکترخدادوست روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 تشکیل نخواهدشد.
تعداد بازدید: 37
دوشنبه 18 بهمن 1395
امتحان عملی رشته زمین شناسی
امتحان عملی سنگهای آذرین (خانم دکتر بدرزاده) یکشنبه 3/11/95 ساعت14-11 برگزار خواهدشد. امتحان عملی درس آشنایی باgis وسامانه اطلاعات جغرافیایی (دکترآقازاده)شنبه2/11/95 ساعت15-14 برگزار خواهدشد.
تعداد بازدید: 38
سه شنبه 28 دي 1395
12345678910