جمعه 8 ارديبهشت 1396
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آگهی-ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک پیشرفته درتاریخ 96/2/25 راس ساعت 10 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 1
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
اطلاعیه تعطیلی کلاس های استاد امیرقاسمی
کلیه کلاس های استاد امیرقاسمی این هفته تعطیل می باشند و این کلاسها هفته بعد در تایم خودشان برگزار می گردد.
تعداد بازدید: 2
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
اطلاعیه کلاس جبرانی درس نگارش پیشرفته و درس ترجمه متون اسلامی استاد خدادوست
درس نگارش پیشرفته در مورخ 96/2/14 ساعت 16 - 14 و درس ترجمه متون اسلامی در مورخ 96/2/14 ساعت 18 - 16 می باشد.
تعداد بازدید: 2
شنبه 2 ارديبهشت 1396
اطلاعیه جلسات جبرانی درس اصول و روش تدریس استاد میرزاپور
جلسات جبرانی درس اصول و روش تدریس استاد میرزاپور در مورخ های 96/2/14 و 96/2/21 از ساعت 14 - 12 برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 2
شنبه 2 ارديبهشت 1396
اطلاعیه تغیر زمان کلاس
کلاس تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته (استاد نقدی) پنجشنبه ها بجای ساعت 20-18 در ساعت 16-14 برگزار خواهدشد.
تعداد بازدید: 7
چهارشنبه 30 فروردين 1396
اطلاعیه آزمون میان ترم درس کشت بافت و سلول ، متابولیسم در کشت بافت
آزمون میان ترم درس کشت بافت و سلول ، متابولیسم در کشت بافت استاد وفایی در مورخ 96/2/13 روز چهارشنبه ساعت 12 تا پایان صفحه 140 می باشد.
تعداد بازدید: 8
چهارشنبه 30 فروردين 1396
اطلاعیه امتحان میان ترم درس های فتوسنتز و رشد و نمو پیشرفته در گیاهان
امتحان میان ترم درس فتوسنتز و رشد و نمو پیشرفته در گیاهان دکتر عابدینی در مورخ 96/1/30 به ترتیب ساعت 10 - 8 و 12 - 10 برگزار می شود.
تعداد بازدید: 9
دوشنبه 28 فروردين 1396
اطلاعیه میان ترم درس کانه زایی و تکتونیک صفحه ای
امتحان میان ترم درس کانه زایی و تکتونیک صفحه ای دکتر آقازاده در مورخ 96/2/2 ساعت 16-15 می باشد.
تعداد بازدید: 8
يکشنبه 27 فروردين 1396
اطلاعیه امتحان میان ترم درس اصول اکتشافات ژئوشیمیایی
امتحان میان ترم درس اصول اکتشافات ژئوشیمیایی دکتر بدرزاده تا آخر فصل 5 در مورخ 96/2/26 ساعت 13 می باشد.
تعداد بازدید: 10
شنبه 26 فروردين 1396
اطلاعیه میان ترم درس های جذب و انتقال و متابولیسم گیاهی
میان ترم درس های جذب و انتقال و متابولیسم گیاهی استاد قادر حبیبی در مورخ 96/2/28 ساعت 14 برگزار می گردد.
تعداد بازدید: 10
چهارشنبه 23 فروردين 1396
123456789101112