پنجشنبه 29 شهريور 1397
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آگهی-ارشدشیمی
امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک پیشرفته درتاریخ 97/3/8 راس ساعت 8/30 از5 فصل اول برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 64
پنجشنبه 3 خرداد 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر ژاله پور روز دوشنبه مورخ 97/3/7 ساعت 16 تا آخر فصل 5 بصورت تستی و یک سوال تشریحی برگزارز خواهد شد
تعداد بازدید: 55
سه شنبه 1 خرداد 1397
اطلاعیه
کلاس رفع اشکال درس روش شناسی اقتصاد اسلامی ارشد اقتصاد دکتر تمیزی روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 12 با هماهنگی اتاق اساتید برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 49
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
اطلاعیه
کلاس رفع اشکال درس پول و بانکداری اسلامی ارشد اقتصاد دکتر تمیزی روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 12 با هماهنگی اتاق اساتید برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 53
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس مهندسی نرم افزار استاد حنیفی رو پنجشنبه مورخ97/3/10 ساعت 10 کلاس 217 از 70درصد کتاب برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 51
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس کلیات فن اوری اطلاعات و ارتباطات استاد حنیفی روز پنجشنبه مورخ 97/3/3 ساعت 10 کلاس 217 از 70درصد کتاب برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 55
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
قابل توجه دلنشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
امتحان میان ترم درس آواشناسی آموزشی ( دکتر حضرتی) در مورخه 97/2/24 از دو فصل اول ساعت 12 برگزار خواهد شد. امتحان میان ترم درس زبان شناسی( دکتر حضرتی) در مورخه 97/2/24 از فصل 8،7،6،5،4،1 ساعت 12 برگزار خواهد شد.
تعداد بازدید: 68
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
کلاس جبرانی
جبرانی درس روانشناسی عمومی پیشرفته خانم درخشان روز چهارشنبه مورخ97/2/19 ساعت 12-16 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 57
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس روش اموزش دکتر جلیلی مورخ 97/2/28 ساعت 16برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 45
يکشنبه 16 ارديبهشت 1397
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس نظریه های یادگیری دکتر جلیلی مورخ 97/2/28 ساعت 17 برگزار خواهد شد
تعداد بازدید: 48
يکشنبه 16 ارديبهشت 1397
123456789101112131415161718